Privacy

AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In deze verordening zijn criteria opgesteld waaraan bedrijven moeten voldoen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Welke gegevens hebben wij van u?

Contact via website: U bezoekt onze website, hierdoor hebben we een ip-nummer van uw computer. Deze worden alleen gebruikt om systeembeheertaken uit te voeren bij bijv. misbruik van de site. De website is niet gekoppeld met een registratiesysteem voor klantgegevens.

We maken eventueel gebruik van cookies voor het functioneren van onze website.

Direct klantcontact: Telefonisch contact wordt vastgelegd. Als u klant wordt, worden de NAW gegevens in een interne adressendatabase vastgelegd.

E-mails worden intern bewaard in de mailbox, archief en/of klantendossiers voor bedrijfsdoeleinden.

Er worden geen klantgegevens gedeeld met andere bedrijven. Klantgegevens worden niet commercieel verhandeld.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Telefonisch contact wordt tot maximaal 2 werkdagen bewaard indien er geen verdere bedrijfsactiviteiten uit voorvloeien. Als u klant wordt, worden de NAW gegevens in een adressendatabase vastgelegd. Zolang er contact is tussen beide bedrijven staan uw adresgegevens in de interne adressendatabase. Deze database wordt jaarlijks opgeschoond. Tot max. 10 jaar na afronden van projecten met ons bedrijf blijven uw gegevens in de interne bedrijfsdatabase beschikbaar voor contactlegging.

E-mails worden voor bedrijfsdoeleinden gebruikt en bewaard om bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren. Jaarlijks worden de mailboxen opgeschoond.

Indien u een klant of toeleverancier van ons bent, bewaren we uw gegevens in ons boekhoudsysteem. Deze data wordt o.a. gebruikt voor boekhoudkundige analyses voor intern gebruik. Klant- en leveranciersgegevens in onze bedrijfsboekhouding worden tot maximaal 10 jaar bewaard.

Beveiliging en bescherming van gegevens

We delen uw gegevens niet met andere bedrijven.

Bent u geen klant of toeleverancier dan bewaren we geen persoonlijke data van u.

We beschermen uw persoonsgegevens via de digitale middelen die we daarvoor zorgvuldig uitgezocht hebben en waarvan wij denken dat ze het beste hiervoor geschikt zijn.

Huitsing Embedded Systems past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Huitsing Embedded Systems heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien om te verbeteren.

Voor meer informatie, neemt u gerust contact op met ons: 085-2010196 of mail ons op privacy@huiting.nl.

Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Je zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging.

Dit statement is voor het laatst herzien op 6 juni 2018

 


plaatje logo huitsing Embedded Systems

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Google+
LinkedIn